Haldor Lillenas, 1918
Dịch lời của Avis M. Burgeson, 1918

Câu 1

1.Thật hạnh [C]vinh thay đi bên Đấng

mua chuộc tôi bởi huyết [F]quý báu [C]bấy,

Khiến tôi [C]luôn luôn vui tươi thỏa lòng [G7]nầy.

Trọn đường [C]tôi luôn luôn vui vẻ

thiên thượng vì [C]Chúa ở với sớm tối,

Ngợi khen Đấng ban vinh hạnh [G7]đời sống [C]tôi.

Điệp khúc 1

Thật hạnh [C]vinh đồng đi cùng Chân Chúa [G]tôi,

[G] Thật hạnh [G7]vinh đồng đi bên Chúa chẳng [C]thôi.

Ngài gìn [C7]chân tôi đi trung [C7]chính,

Vượt hầm [F]sâu lên [A7]nơi sơn [D7]đỉnh

Phước bấy [G7]cho tôi đi cùng Thần vĩnh [C]sinh!

Câu 2

2.Thật hạnh [C]vinh thay khi tăm tối

tôi nhận biết có Cứu [F]Chúa[C]với,

Phước bấy [C]tâm đơn sơ tin Chúa trọn [G7]đời.

Mừng thay [C]khi không gian tươi sáng

tưng bừng tôi [C]ẩn dưới cánh Chúa thánh,

Thật tôi ở trong Jê-sus [G7]đầy hiển [C]vinh.

Điệp khúc 1

Thật hạnh [C]vinh đồng đi cùng Chân Chúa [G]tôi,

[G] Thật hạnh [G7]vinh đồng đi bên Chúa chẳng [C]thôi.

Ngài gìn [C7]chân tôi đi trung [C7]chính,

Vượt hầm [F]sâu lên [A7]nơi sơn [D7]đỉnh

Phước bấy [G7]cho tôi đi cùng Thần vĩnh [C]sinh!

Câu 3

3.Thật hạnh [C]vinh thay khi tôi đến

thiên đàng, đi với Chúa [F]bước sáng [C]láng,

Chúa với [C]tôi đi song song chỗ bờ [G7]vàng.

Thật hạnh [C]vinh cho tôi trong nước

trên trời được [C]sống với Chúa thỏa bấy,

Ngài luôn ở bên tôi, thật [G7]hạnh phước [C]thay!

Điệp khúc 1

Thật hạnh [C]vinh đồng đi cùng Chân Chúa [G]tôi,

[G] Thật hạnh [G7]vinh đồng đi bên Chúa chẳng [C]thôi.

Ngài gìn [C7]chân tôi đi trung [C7]chính,

Vượt hầm [F]sâu lên [A7]nơi sơn [D7]đỉnh

Phước bấy [G7]cho tôi đi cùng Thần vĩnh [C]sinh!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập