Edmund S. Lorenz, s.1854
Lê Đình Tươi, c.1942

Câu 1

1.Đường [G]đời lắm lúc trải [D7]bước chông gai,

Nhằm hồi thử thách, giữa [G]cơn bi ai,

[G7]tiếng quý báu nhắc [C]nhở không thôi:

Jê-[G]sus hằng ở [D7]bên [G]tôi.

Điệp khúc

Jê-[G]sus cùng đi suốt [D7]đàng,

tôi không buồn lo, thở [G]than,

Biết [G7]chắc có Chúa tôi [C]không bồi hồi,

Jê-[G]sus thường nhớ [D7]đến [G]tôi.

Câu 2

2.Luồng [G]sầu, sóng chết muốn [D7]phủ che tôi,

Quyền đời bóng tôi hãm [G]xông không thôi,

[G7]Chúa tiếp cứu quyết [C]không lo âu,

Jê-[G]sus nào bỏ [D7]tôi [G]đâu.

Điệp khúc

Jê-[G]sus cùng đi suốt [D7]đàng,

tôi không buồn lo, thở [G]than,

Biết [G7]chắc có Chúa tôi [C]không bồi hồi,

Jê-[G]sus thường nhớ [D7]đến [G]tôi.

Câu 3

3.Gặp [G]ngày tỏ sáng hay [D7]đêm u minh,

Nhằm hồi bối rối hay [G]khi an ninh,

Chí [G7]quyết lướt tới ngắm [C]Cha quang minh,

Nương [G]bóng toàn thắng [D7]quang [G]vinh.

Điệp khúc

Jê-[G]sus cùng đi suốt [D7]đàng,

tôi không buồn lo, thở [G]than,

Biết [G7]chắc có Chúa tôi [C]không bồi hồi,

Jê-[G]sus thường nhớ [D7]đến [G]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập