Linh khúc truyền thống
Dịch lời của Charlie Sinclair

Câu 1

1.Sự bình [F]an trong danh Jê-sus

[A]giống như [Dm]sông xanh trôi [F]êm đềm.

Sự bình an trong danh [G7]Jê-sus cho hồn [C7sus]tôi. [C7]

Điệp khúc

Sống trong [F]ơn yêu thương dẫn dắt

[A7]của Chúa [Dm]tôi [Bb]luôn luôn [F]mỗi ngày.

Sự bình an trong danh [G7]Jê-sus [C7]cho tâm [F]hồn. [Bb] [F]

Câu 2

2.Vượt qua [F]bao gian nguy khốn khó,

[A]những đổi [Dm]thay ưu tư [F]trong đời.

Ngài luôn đi bên tôi [G7]mỗi bước đưa đường [C7sus]tôi. [C7]

Điệp khúc

Sống trong [F]ơn yêu thương dẫn dắt

[A7]của Chúa [Dm]tôi [Bb]luôn luôn [F]mỗi ngày.

Sự bình an trong danh [G7]Jê-sus [C7]cho tâm [F]hồn. [Bb] [F]

Câu 3

3.Lòng tri [F]ân dâng Cha chí thánh,

[A]lúc an [Dm]vui hay trong [F]lo buồn.

Dịu êm bên tai câu [G7]Chúa hứa ban bình [C7sus]an. [C7]

Điệp khúc

Sống trong [F]ơn yêu thương dẫn dắt

[A7]của Chúa [Dm]tôi [Bb]luôn luôn [F]mỗi ngày.

Sự bình an trong danh [G7]Jê-sus [C7]cho tâm [F]hồn. [Bb] [F]


Danh sách hợp âm

Mới truy cập