John Hart Stockton, 1878
Dịch lời của E. A. Hoffman, 1878

Câu 1

[Ab]1.Chính chỗ thập [Fm]tự xưa Jê-[Db]sus treo [Ab]mình,

Nay tôi xin Chúa xóa muôn [Fm]tội trắng [Eb7]tinh,

[Ab]Bởi huyết Chiên [Fm]Con tâm thanh [Db]sạch, an [Ab]bình;

[Ab]Kính ngợi [Eb7]Chúa Jê-[Ab]sus!

Điệp khúc

[Db]Vinh thay danh Jê-[Ab]sus! [Ab]Vinh thay [Fm]danh Jê-[Eb]sus!

[Eb7] [Ab]Bởi huyết Chiên [Fm]Con tôi thanh [Db]sạch, an [Ab]bình,

[Ab]Kính ngợi [Eb7]Chúa Jê-[Ab]sus!

Câu 2

[Ab]2.Chúa cứu tôi, [Fm]ôi, ơn sâu [Db]rộng[Ab]cùng!

Tâm linh tôi có Chúa vui [Fm]ngự thủy [Eb7]chung,

[Ab]Chúa với tôi [Fm]nơi thập tự [Db]kia nghinh [Ab]phùng;

[Ab]Kính ngợi [Eb7]Chúa Jê-[Ab]sus!

Điệp khúc

[Db]Vinh thay danh Jê-[Ab]sus! [Ab]Vinh thay [Fm]danh Jê-[Eb]sus!

[Eb7] [Ab]Bởi huyết Chiên [Fm]Con tôi thanh [Db]sạch, an [Ab]bình,

[Ab]Kính ngợi [Eb7]Chúa Jê-[Ab]sus!

Câu 3

[Ab]3.Suối huyết tha [Fm]tội kia linh [Db]nghiệm[Ab]cùng,

Vui thay trong suối ấy tôi [Fm]gội tắm [Eb7]xong,

[Ab]Chỉ suối huyết [Fm]kia mong rửa [Db]sạch nhơ [Ab]lòng;

[Ab]Kính ngợi [Eb7]Chúa Jê-[Ab]sus!

Điệp khúc

[Db]Vinh thay danh Jê-[Ab]sus! [Ab]Vinh thay [Fm]danh Jê-[Eb]sus!

[Eb7] [Ab]Bởi huyết Chiên [Fm]Con tôi thanh [Db]sạch, an [Ab]bình,

[Ab]Kính ngợi [Eb7]Chúa Jê-[Ab]sus!

Câu 4

[Ab]4.Hãy đến nơi [Fm]mạch huyết Jê-[Db]sus tuôn [Ab]tràn,

Đem dâng cho Chúa cả tâm [Fm]hồn vỡ [Eb7]tan,

[Ab]Chúa giúp anh [Fm]nay luôn luôn [Db]được an [Ab]toàn

[Ab]Kính ngợi [Eb7]Chúa Jê-[Ab]sus!

Điệp khúc

[Db]Vinh thay danh Jê-[Ab]sus! [Ab]Vinh thay [Fm]danh Jê-[Eb]sus!

[Eb7] [Ab]Bởi huyết Chiên [Fm]Con tôi thanh [Db]sạch, an [Ab]bình,

[Ab]Kính ngợi [Eb7]Chúa Jê-[Ab]sus!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập