Ira F. Stanphill
Dịch lời của I.F. Stanphill

Câu 1

1.Dù không [Bb]biết ngày mai sẽ thế nào,

[Bb7] tôi chỉ [Eb]sống [Eb]nếp sống mỗi [Bb]ngày.

[Bb7] Tôi không [Eb]mơ nơi sang giàu [Bb]huy hoàng.

[G] [G7]Chân trời [C]tím đổi thay nào [F7]hay.

Lòng không [Bb]lo [Bb]ngày sau sẽ thế nào,

[Bb7] tôi chỉ [Eb]nghe tiếng Chúa nhủ [Bb]khuyên:

[Bb7] [Bb7]“Ta đang [Eb]đi với con trong [Bb]cuộc đời,

vì ta biết [Bb] [Bb]trước con mỗi [Bb]điều”. [Bb7]

Điệp khúc

Tương lai [Eb]tôi còn có bao [Bb]lo buồn,

[Bb]nhưng tâm [C7]hồn vẫn luôn bình [F7]an.

Vì tôi [Bb]biết [Bb7] [Bb7]Chúa nắm tương [Eb]lai mình,

và tôi [Bb]biết [F7] Người đi trước [Bb]tôi.

Câu 2

2.Đời tôi [Bb]nay, ngày tươi sáng hơn nhiều,

[Bb7] chân dường [Eb]như [Eb]bước nơi thiên [Bb]thành.

[Bb7] Trên vai [Eb]tôi bao gánh nặng [Bb]vơi dần

[G] [G7]Mây mờ [C]biến tươi hơn đẹp [F7]hơn.

Tại nơi [Bb]đó [Bb]vầng quang Chúa không tàn,

[Bb7] không còn [Eb]tiếng khóc than đau [Bb]buồn

[Bb7] [Bb7]Muôn vinh [Eb]quang vây quanh tôi [Bb]không rời,

tình yêu Chúa [Bb] [Bb]thắm thiết dâng [Bb]tràn. [Bb7]

Điệp khúc

Tương lai [Eb]tôi còn có bao [Bb]lo buồn,

[Bb]nhưng tâm [C7]hồn vẫn luôn bình [F7]an.

Vì tôi [Bb]biết [Bb7] [Bb7]Chúa nắm tương [Eb]lai mình,

và tôi [Bb]biết [F7] Người đi trước [Bb]tôi.

Câu 3

3.Dù không [Bb]biết ngày mai sẽ thế nào,

[Bb7] sẽ nghèo [Eb]đói? [Eb]sẽ luôn no [Bb]lành.

[Bb7] Như chim [Eb]kia Chúa đêm ngày [Bb]dắt dìu

[G] [G7]Tâm tình [C]Chúa trên tôi đẹp [F7]sao!

Đường tôi [Bb]đi [Bb]dù gặp lắm nguy nan,

[Bb7] trong lửa [Eb]cháy, nước luôn ngập [Bb]tràn

[Bb7] [Bb7]Nhưng Jê-[Eb]sus giúp tôi trong [Bb]mỗi đường,

đời tôi luôn [Bb] [Bb]sống trong an [Bb]lành. [Bb7]

Điệp khúc

Tương lai [Eb]tôi còn có bao [Bb]lo buồn,

[Bb]nhưng tâm [C7]hồn vẫn luôn bình [F7]an.

Vì tôi [Bb]biết [Bb7] [Bb7]Chúa nắm tương [Eb]lai mình,

và tôi [Bb]biết [F7] Người đi trước [Bb]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập