Lugwig Van Beethoven, 1770-1827
Lời dịch của Henry Twells, 1823-1900

Câu 1

[Bb]1.Chiều xưa, vừng [Gm]ô sắp [F]lặn [D7]non [Gm]tây,

[C7]Ôi quanh Jê-[F]sus bao [Bb]kẻ [C]bệnh [F]vây;

Mình [Bb]đầy đau [Gm]thương, tâm [Dm]hồn khổ [Gm]bấy,

[C7]Ra [F]về [D7]cảm [Gm]thấy vui [F7]khỏe mạnh [Bb]thay!

Câu 2

[Bb]2.Chiều nay, bầy [Gm]con cũng [F]họp [D7]nhau [Gm]đây,

[C7]Thân đau, hồn [F]khổ, mong [Bb]Chúa [C]đặt [F]tay;

Dầu [Bb]Ngài thiêng [Gm]liêng, mắt [Dm]trần khó [Gm]thấy,

[C7]Nhưng [F]lòng [D7]cảm [Gm]biết nay [F7]Chúa ngự [Bb]đây.

Câu 3

[Bb]3.Nguyền Jê-sus [Gm]xua hết [F]bệnh [D7]trọng [Gm]khinh,

[C7]Đây đau thuộc [F]thể, kia [Bb]khổ [C]thuộc [F]linh;

Nầy [Bb]người xưa [Gm]nay chưa [Dm]hề kính [Gm]mến,

[C7]Kìa [F]người [D7]mất [Gm]đức yêu [F7]mến đầu [Bb]tiên.

Câu 4

[Bb]4.Lạy Jê-sus, [Gm]xưa đã [F]làm [D7]hoàn [Gm]nhơn,

[C7]Kinh nghiệm rèn [F]thử, đau [Bb]khổ [C]đòi [F]cơn;

Ngài [Bb]nhìn yêu [Gm]thương nhưng [Dm]đã[Gm]thấu

[C7]Tâm [F]bệnh [D7]xấu [Gm]hổ che [F7]dấu từ [Bb]lâu.

Câu 5

[Bb]5.Bàn tay quyền [Gm]xưa hẳn [F]rày [D7]còn [Gm]luôn,

[C7]Bao lời Ngài [F]phán không [Bb]phải [C]lời [F]suông;

Lạy [Bb]Ngài, xin [Gm]mau nhậm [Dm]lời thiết [Gm]khẩn,

[C7]Đem [F]lòng [D7]bác [Gm]ái y [F7]cứu hồn, [Bb]thân.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập