Câu 1

Ha-lê-[Bb]lu-gia, Ha-lê-[Eb]lu-gia,

Hát vang [Bb]lừng vì đời đẹp [C7]tươi luôn nhờ Jê-[F]sus.

[F7] Ngày ngày [Bb]mừng vui, tối tăm [Eb]xa rồi,

[Edim]Jê-sus [Bb]hằng ngày dẫn dắt [F7]lòng tràn ngập ánh [Bb]dương.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập