Nhạc và lời: Lê Phước Thiện

Câu 1

[C]Có khi nào tôi [E]nhớ

Chúa [F]xưa chết trên thập [Dm]hình,

bao [G7]tội tôi chất trên [C]Ngài.

Chúa không hề nao [E]núng

bởi [F]tôi Chúa gieo thân [Dm]mình;

Ôi [G7]tình yêu quá tuyệt [C]vời.

Cớ sao người chóng [Em]quên

tình [F]yêu Jê-sus yêu [G7]dấu,

Tình [C]ấy tôi nào dám [Em]quên.

Tâm [F]tư ngỡ như mây [G7]ngàn,

liền bay theo [C]gió,

Có khi nào đơn [E]chiếc,

Jê-[F]sus thường đi bên [C]tôi;

[G7]Chúa hằng chăm sóc [C]tôi,

sao mà chóng [Em]quên.

Jê-[F]sus Ngài yêu tôi [G7]mãi,

Tình [C]đó khi nào có [Em]phai,

suy [F]tư suốt cả đêm [G7]ngày,

tình yêu Chúa [C]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập