Daniel B. Towner
Dịch lời của Jessie B. Pounds

Câu 1

[D]1.Nơi đâu [G]có Chúa [D]Jê-sus dìu đưa luôn [D6]an [D]ninh,

[A7]Trải con đường gian nan bao hiểm nguy [D]đang [A7]rập [D]rình.

[D]Nhưng đi [G]với Chúa [D]Jê-sus đời ta đâu [D6]lo [D]chi,

[D]Có Chúa dắt dìu [A7]mỗi bước [D]đi vững [D]tâm [A7]sợ [D]gì.

Điệp khúc

[A7]Dầu nơi đâu, [D]cầu Jê-sus [Bm]cứ dắt [E7]đưa đời [A]con.

[D]Nếu có Chúa đời [G]mãi thắm [D]tươi, tối [D]tăm [A7]không [D]còn.

Câu 2

[D]2.Nơi đâu [G]có Chúa [D]Jê-sus đời đẹp tươi [D6]như [D]hoa,

[A7]Suốt đêm dài âm u hay giữa nắng [D]trưa [A7]chan [D]hòa.

[D]Hay trong [G]lúc gió [D]mưa khung trời mây đen [D6]giăng [D]tơ,

[D]Cứ tiến bước cùng [A7]Chúa dẫu [D]cho tương [D]lai [A7]mịt [D]mờ.

Điệp khúc

[A7]Dầu nơi đâu, [D]cầu Jê-sus [Bm]cứ dắt [E7]đưa đời [A]con.

[D]Nếu có Chúa đời [G]mãi thắm [D]tươi, tối [D]tăm [A7]không [D]còn.

Câu 3

[D]3.Nơi đâu [G]có Chúa [D]Jê-sus mọi buồn lo [D6]tiêu [D]tan,

[A7]Bước chân nhịp vui ca vang giữa nắng [D]mai [A7]huy [D]hoàng.

[D]Luôn hăng [G]hái với [D]bao công trình ta lo [D6]tương [D]lai,

[D]Lúc Chúa đến Ngài [A7]tiếp rước [D]ta giữa [D]đêm [A7]hay [D]ngày.

Điệp khúc

[A7]Dầu nơi đâu, [D]cầu Jê-sus [Bm]cứ dắt [E7]đưa đời [A]con.

[D]Nếu có Chúa đời [G]mãi thắm [D]tươi, tối [D]tăm [A7]không [D]còn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập