Albert Brumley
Dịch lời của A. Brumley

Câu 1

[G]1.Cánh chim tự do bay về

nơi ngất [G7]cao, [C]tôi theo Jê-[G]sus.

Thoát ly trần ai tháng ngày

vây hãm tôi, [G]mãi [D7] luôn vui [G]mừng.

Điệp khúc

[G]Vui mừng lớn tiếng hát

ca hân [C]hoan luôn đêm [G]ngày

vì ngày mai khi Thiên Chúa dìu tôi

bước lên [G]sống [D7] trên thiên [G]đàng.

[G]Vui [D7]sống với [G]Chúa! Mãi cất tiếng hát

luôn vui mừng, vui ca mừng.

Câu 2

[G]2.Bóng mây sầu vương vấn đời

tôi biến [G7]tan, [C]tôi theo Jê-[G]sus.

Những ưu phiền lo lắng từ

nay cách xa, [G]mãi [D7] luôn vui [G]mừng.

Điệp khúc

[G]Vui mừng lớn tiếng hát

ca hân [C]hoan luôn đêm [G]ngày

vì ngày mai khi Thiên Chúa dìu tôi

bước lên [G]sống [D7] trên thiên [G]đàng.

[G]Vui [D7]sống với [G]Chúa! Mãi cất tiếng hát

luôn vui mừng, vui ca mừng.

Câu 3

[G]3.Nước thiên đàng vinh hiển hằng

mãi sáng [G7]tươi, [C]tôi theo Jê-[G]sus.

Bước trong bình minh tươi đẹp

muôn lối hoa, [G]mãi [D7] luôn vui [G]mừng

Điệp khúc

[G]Vui mừng lớn tiếng hát

ca hân [C]hoan luôn đêm [G]ngày

vì ngày mai khi Thiên Chúa dìu tôi

bước lên [G]sống [D7] trên thiên [G]đàng.

[G]Vui [D7]sống với [G]Chúa! Mãi cất tiếng hát

luôn vui mừng, vui ca mừng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập