Hòa âm: Ken Barker
Ê-sai 53, Phi-líp 2:6-11

Câu 1

Ngài là [C7]Vua, Chúa muôn [F]loài.

Ngài đã sống đắc thắng cõi [G]chết,

Chúa rất quyền [C]oai.

Mọi đầu [F]gối sẽ [F7]quỳ,

mọi môi [Bb]lưỡi xưng [Gm]nhận:

Chính [F]Jê-sus [C7]Christ Chúa ta. [F]


Danh sách hợp âm

Mới truy cập