Trích soạn bởi Lowell Mason, 1824
Dịch lời của Isaac Watts, 1707

Câu 1

[F]1.Giờ được chiêm [Dm]ngưỡng [D7]thập [Gm]giá [C7]quí [F]hóa,

Nơi Đông Cung [Bb]Thánh [F]xưa [Dm]chịu hình [C7]đây,

[F]Lòng thật coi [Dm]phú [D7]quí [Gm]thảy [C7]lỗ [F]cả,

[F]Quyết bỏ hết [C7]kiêu [Dm]ngạo [Bb]tâm [C7]tánh [F]nầy.

Câu 2

[F]2.Nguyền Jê-sus [Dm]giúp [D7]tôi [Gm]chẳng [C7]khoe [F]khoang,

Duy khoe ơn [Bb]Chúa [F]bỏ [Dm]mình[C7]tôi;

[F]Mọi vật hư [Dm]ảo [D7]xưa [Gm]mãi [C7]mê [F]man,

[F]Nay đem dâng [C7]nơi [Dm]thập [Bb]tự [C7]giá [F]rồi.

Câu 3

[F]3.Nhìn đầu, tay, [Dm]chân [D7]Chúa [Gm]cám [C7]cảnh [F]bấy!

Yêu thương bi [Bb]đát [F]chung [Dm]hòa giọt [C7]rơi;

[F]Từ nghìn xưa [Dm]chẳng [D7]chi [Gm]sánh [C7]cảnh [F]ấy,

[F]Há thấy mão [C7]miện [Dm]bằng [Bb]gai [C7]khác [F]đời?

Câu 4

[F]4.Mình Ngài lưu [Dm]huyết [D7]dường [Gm]khoác [C7]xích [F]y,

Tay, chân đinh [Bb]đóng [F]khổ [Dm]hình[C7]tôi;

[F]Đời nầy tôi [Dm]kể [D7]mình [Gm]đã [C7]chết [F]đi,

[F]Cõi thế đối [C7]tôi [Dm]thật [Bb]như [C7]chết [F]rồi.

Câu 5

[F]5.Dầu rằng tôi [Dm]có [D7]toàn [Gm]cả [C7]thế [F]giới,

Đem dâng cho [Bb]Chúa [F]vẫn [Dm]hèn mọn [C7]thay!

[F]Kỳ diệu thay [Dm]ái [D7]tình [Gm]Chúa [C7]thắm [F]tươi,

[F]Xui tôi vui [C7]dâng, [Dm]hồn, [Bb]thân, [C7]cả [F]rày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập