Albert Allen Ketchum
Dịch lời của A.A. Ketchum

Câu 1

[G]1.Kín sâu trong lòng trào đầy [C]niềm [D7]vui,

[G]Jê-sus giải [D7]phóng được thư [G]thái.

[G7] [C6]Vang lên thanh [C]âm ca ngợi [G]danh [G]Ngài,

[Em]Hân hoan khi [A7]tâm hồn thanh [D]khiết.

Điệp khúc

[G]Vì sao tôi say sưa Chúa [A7]Jê-sus?

[D7]Lý do nào khiến tôi theo [G]Ngài?

[D7] [G]Ngài là tình [G7]yêu thu hút [E7]chẳng [Am]thôi.

[G]Chính Ngài chết [D7]thay cho [G]tôi.

Câu 2

[G]2.Thoáng xem nhân từ dịu hiền [C]nơi [D7]Chúa,

[G]Tâm hồn chiêm [D7]ngưỡng đầy hoan [G]hỉ;

[G7] [C6]Khi trông Jê-[C]sus một lần [G]rõ [G]mặt,

[Em]Bao nhiêu tươi [A7]vui tràn ngây [D]ngất.

Điệp khúc

[G]Vì sao tôi say sưa Chúa [A7]Jê-sus?

[D7]Lý do nào khiến tôi theo [G]Ngài?

[D7] [G]Ngài là tình [G7]yêu thu hút [E7]chẳng [Am]thôi.

[G]Chính Ngài chết [D7]thay cho [G]tôi.

Câu 3

[G]3.Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời [C]cao [D7]cả,

[G]Hoa huệ tinh [D7]khiết đượm hương [G]sắc,

[G7] [C6]Như sông mênh [C]mông tuôn dòng [G]nhân [G]từ,

[Em]Bao la thương [A7]yêu đầy ân [D]điển.

Điệp khúc

[G]Vì sao tôi say sưa Chúa [A7]Jê-sus?

[D7]Lý do nào khiến tôi theo [G]Ngài?

[D7] [G]Ngài là tình [G7]yêu thu hút [E7]chẳng [Am]thôi.

[G]Chính Ngài chết [D7]thay cho [G]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập