Albert Brumley
Dịch lời của A. Brumley

Câu 1

1.Cánh chim tự do bay về

nơi ngất cao, tôi theo Jê-sus.

Thoát ly trần ai tháng ngày

vây hãm tôi, mãi luôn vui mừng.

Điệp khúc

Vui mừng lớn tiếng hát

ca hân hoan luôn đêm ngày

vì ngày mai khi Thiên Chúa dìu tôi

bước lên sống trên thiên đàng.

Vui sống với Chúa! Mãi cất tiếng hát

luôn vui mừng, vui ca mừng.

Câu 2

2.Bóng mây sầu vương vấn đời

tôi biến tan, tôi theo Jê-sus.

Những ưu phiền lo lắng từ

nay cách xa, mãi luôn vui mừng.

Điệp khúc

Vui mừng lớn tiếng hát

ca hân hoan luôn đêm ngày

vì ngày mai khi Thiên Chúa dìu tôi

bước lên sống trên thiên đàng.

Vui sống với Chúa! Mãi cất tiếng hát

luôn vui mừng, vui ca mừng.

Câu 3

3.Nước thiên đàng vinh hiển hằng

mãi sáng tươi, tôi theo Jê-sus.

Bước trong bình minh tươi đẹp

muôn lối hoa, mãi luôn vui mừng

Điệp khúc

Vui mừng lớn tiếng hát

ca hân hoan luôn đêm ngày

vì ngày mai khi Thiên Chúa dìu tôi

bước lên sống trên thiên đàng.

Vui sống với Chúa! Mãi cất tiếng hát

luôn vui mừng, vui ca mừng.

Mới truy cập