TK. THĐ. Cần Thơ 1951

Câu 1

1.Giống tháp hải đăng xây trên thạch bàn.

Giữa hải đảo muôn thu soi dịu dàng.

Trong cơn phong ba kinh khiếp

luôn luôn chiếu huy hoàng.

Cũng thế ấy Thánh Kinh luôn hằng còn.

Cứ đứng vững trên lời chân kinh đây

Đưa ai lướt sóng gió ô tội vào thiên cung ngay.

Điệp khúc

Hằng chiếu, lòa soi vào tận nơi trần gian tăm tối.

Hằng chiếu, lòa soi tận khi giông tố kia an tịnh.

Hằng chiếu, lòa soi tận ngày quang lâm Chúa an bình.

Hằng chiếu, chiếu luôn.

Câu 2

2.Khá giữ tháp đăng soi luôn đừng mờ.

Để thủy thủ an nhiên noi vào bờ.

Âm u hay phong ba thấy luôn tia sáng soi lòa.

Suối cứu rỗi ta do Jê-sus Christ.

Ánh sáng của ta Jê-sus Christ.

Ta không để khuất lấp

song mọi giờ nên quang huy.

Điệp khúc

Hằng chiếu, lòa soi vào tận nơi trần gian tăm tối.

Hằng chiếu, lòa soi tận khi giông tố kia an tịnh.

Hằng chiếu, lòa soi tận ngày quang lâm Chúa an bình.

Hằng chiếu, chiếu luôn.

Câu 3

3.Do căn nguyên ánh vinh quang rạng ngời.

Do nơi Cha Đấng yêu thương đời đời.

Ban cho tôi Con yêu dấu hy sinh chẳng ai tày.

Duy chăm xem chi bởi trong thần quyền.

Cứ mỗi phút mỗi giờ chung quanh ta.

Ta nên tỏ Đấng Christ đang ngự trị trong ta luôn.

Điệp khúc

Hằng chiếu, lòa soi vào tận nơi trần gian tăm tối.

Hằng chiếu, lòa soi tận khi giông tố kia an tịnh.

Hằng chiếu, lòa soi tận ngày quang lâm Chúa an bình.

Hằng chiếu, chiếu luôn.

Mới truy cập