Philip P. Bliss, 1876
Dịch lời của H. G. Spafford, 1876

Câu 1

1.Khi tôi được bình tịnh

dường sông chảy theo đường đời,

Hoặc lắm thống bi

như ba đào sôi,

Hoàn cảnh dẫu ra sao,

Christ khuyên cứ nói sắt đinh:

“Linh hồn ôi, ta yên ninh,

thật yên ninh!”

Điệp khúc

Tâm linh tôi yên ninh thay!

Lòng tôi nay bình an thay,

bình an thay.

Câu 2

2.Sa-tan luôn giày đạp,

đời tôi trải cơn tập rèn,

Tôi vẫn vững tâm

luôn không hề quên,

Rằng Christ biết tôi đây

phương sách để thắng hơn,

Tuôn dòng huyết cứu rỗi bởi

lòng khoan nhơn.

Điệp khúc

Tâm linh tôi yên ninh thay!

Lòng tôi nay bình an thay,

bình an thay.

Câu 3

3.Vinh thay tư niệm nầy,

thật tôi thỏa vui mực nào,

Christ xóa hết, không

lưu một tội nao;

Nhờ Chúa đóng đinh xưa,

nay tôi thoát khỏi ách ma,

Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa

chuộc mua ta!

Điệp khúc

Tâm linh tôi yên ninh thay!

Lòng tôi nay bình an thay,

bình an thay.

Câu 4

4.Tôi mong mau được nhìn

đều lòng vẫn tin xưa rày,

Khi cuốn đám mây

đen trên đời nay;

Kèn trổi tiếng trên không,

Jê-sus Christ tái lâm nay,

Linh hồn hát: “Yên ninh thay,

bình an thay!”

Điệp khúc

Tâm linh tôi yên ninh thay!

Lòng tôi nay bình an thay,

bình an thay.

Mới truy cập