W. Elmo Mercer
Dịch lời của W.E. Mercer

Câu 1

1.Đường đi quanh co, từng bước tôi nhìn xem Chúa,

Ngài đưa cánh tay yêu thương dìu tôi suốt đàng.

Dù nơi hoang vu, bền vững tin cậy nơi Chúa;

dẫu nắng mưa, vẫn yên lòng không âu lo.

Điệp khúc

Mỗi bước trên đường, lòng biết Chúa luôn luôn đi cùng,

yêu thương chăm nom gìn giữ đỡ nâng linh hồn.

Ngày mai tươi sáng, lúc tôi lìa xa chốn thế gian,

bước cuối hát vang: “Tôi đã đến nơi thiên đàng”.

Câu 2

2.Nhiều khi đau thương làm đức tin chợt nao núng;

sầu vương lối đi mênh mông buồn se sắt lòng.

Rồi lên thiên cung tìm thấy bao niềm vui sống,

vững bước chân suốt trong hành trình xa xăm.

Điệp khúc

Mỗi bước trên đường, lòng biết Chúa luôn luôn đi cùng,

yêu thương chăm nom gìn giữ đỡ nâng linh hồn.

Ngày mai tươi sáng, lúc tôi lìa xa chốn thế gian,

bước cuối hát vang: “Tôi đã đến nơi thiên đàng”.

Câu 3

3.Ngài ban cho tôi sự sống muôn đời tươi mới,

Ngài luôn bước đi bên tôi ngày đêm chẳng rời.

Ngài cầm trong tay chìa khóa thiên đàng vinh hiển,

chốn ấm êm Chúa đang dìu tôi đi lên.

Điệp khúc

Mỗi bước trên đường, lòng biết Chúa luôn luôn đi cùng,

yêu thương chăm nom gìn giữ đỡ nâng linh hồn.

Ngày mai tươi sáng, lúc tôi lìa xa chốn thế gian,

bước cuối hát vang: “Tôi đã đến nơi thiên đàng”.

Mới truy cập