TK. THĐ. Cần Thơ 1951

Câu 1

1.Giống tháp [Bb]hải đăng [Eb]xây trên [Bb]thạch bàn.

Giữa hải [Gm]đảo muôn [Eb]thu soi [F7]dịu dàng.

Trong cơn phong ba kinh khiếp

[F9]luôn luôn [F]chiếu huy [Bb]hoàng.

Cũng thế [Bb]ấy Thánh [Eb]Kinh luôn [Bb]hằng còn.

Cứ đứng vững trên [A7]lời chân [Eb]kinh đây

Đưa ai [F7]lướt sóng gió ô tội vào thiên cung [Bb]ngay.

Điệp khúc

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi vào tận nơi trần [Gm]gian tăm [F7]tối.

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi tận khi [Eb]giông tố [F7]kia an [Bb]tịnh.

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi tận ngày [Bb]quang lâm [Bb7]Chúa an [Eb]bình.

Hằng [Bb]chiếu, chiếu [Bb]luôn.

Câu 2

2.Khá giữ [Bb]tháp đăng [Eb]soi luôn [Bb]đừng mờ.

Để thủy [Gm]thủ an [Eb]nhiên noi [F7]vào bờ.

Âm u hay phong ba thấy [F9]luôn tia [F]sáng soi [Bb]lòa.

Suối cứu [Bb]rỗi ta [Eb]do Jê-[Bb]sus Christ.

Ánh sáng của ta [A7]là Jê-[Eb]sus Christ.

Ta không [F7]để khuất lấp

song mọi giờ nên quang [Bb]huy.

Điệp khúc

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi vào tận nơi trần [Gm]gian tăm [F7]tối.

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi tận khi [Eb]giông tố [F7]kia an [Bb]tịnh.

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi tận ngày [Bb]quang lâm [Bb7]Chúa an [Eb]bình.

Hằng [Bb]chiếu, chiếu [Bb]luôn.

Câu 3

3.Do căn [Bb]nguyên ánh [Eb]vinh quang [Bb]rạng ngời.

Do nơi [Gm]Cha Đấng [Eb]yêu thương [F7]đời đời.

Ban cho tôi Con yêu dấu [F9]hy sinh [F]chẳng ai [Bb]tày.

Duy chăm [Bb]xem chi [Eb]bởi trong [Bb]thần quyền.

Cứ mỗi phút mỗi [A7]giờ chung [Eb]quanh ta.

Ta nên [F7]tỏ Đấng Christ đang ngự trị trong ta [Bb]luôn.

Điệp khúc

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi vào tận nơi trần [Gm]gian tăm [F7]tối.

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi tận khi [Eb]giông tố [F7]kia an [Bb]tịnh.

Hằng [Bb]chiếu, lòa soi tận ngày [Bb]quang lâm [Bb7]Chúa an [Eb]bình.

Hằng [Bb]chiếu, chiếu [Bb]luôn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập