Francis J. Haydn 1732 -1809
Dịch lời của Robert Gran

Câu 1

1.Thành tâm tôn vua Thánh,

đầy hiển hách oai phong,

Niềm yêu thương khôn sánh,

đáng hát xướng ghi lòng;

Ngài Thần hộ thân, linh,

cây khiên, Vua muôn thuở,

Kìa, vinh quang bao chung quanh

Đấng khắp chốn tôn thờ.

Câu 2

2.Ngợi khen Giê-hô-va,

quyền phép rất siêu cao,

Tàn không trung che tỏa,

ánh sáng chính vương bào;

Bầu trời rền vang lôi oanh

như đưa xa giá thánh,

Ngài đi trên mây u minh,

cánh bão tố hình.

Câu 3

3.Nhìn xem muôn tinh

cùng quả đất vẫn xoay,

Đều do công linh Chúa,

thuở sáng thế an bài;

Mọi sự vật thiên nhiên kia,

qui tắc không cải hoán,

Đại dương bao quanh bốn phía,

quả đấtđai ràng.

Câu 4

4.Sự chăm nom của Chúa

miệng lưỡi khó tả ra,

bao nhiêu sinh khí,

chiếu sáng khắp sơn hà,

Dội từ nguồn qua trung nguyên

đưa cao hơi nước bốc,

Luồng mây un lên gây nên

giá móc nhỏ mưa ngọc.

Câu 5

5.Bầy chiên con non nớt,

bụi đất vốn chóng tan,

Thành tâm luôn nương náu

Đấng tín nghĩa châu toàn;

Lòng Ngài mềm dịu nhưng luôn

khăng khăng như đóng ấn,

Ngài thật Tạo Công, Cứu Chúa,

Thiết Hữu, Bảo An Thần.

Câu 6

6.Tình yêu thương của Chúa

thật chẳng thế chuyển lời,

Kìa, thiên binh hát múa,

chúc Đấngngai trời;

Vật thọ tạo giai thinh,

tuy ca không êm ái,

Đồng thanh đơn sơ bái kính,

hát chúc Chúa thiên đài.

Mới truy cập