Francis J. Haydn 1732 -1809
Dịch lời của Robert Gran

Câu 1

1.Thành [Ab]tâm tôn vua [Fm]Thánh,

đầy [Db]hiển hách oai [Eb7]phong,

Niềm [Ab]yêu thương khôn [Fm]sánh,

đáng [Cm]hát xướng [Eb7]ghi [Ab]lòng;

Ngài [Eb7]là Thần [Bb]hộ [Eb]thân, linh,

[Ab]cây [Eb7]khiên, Vua muôn thuở,

Kìa, [Ab]vinh quang bao [Fm]chung quanh

Đấng [Cm]khắp chốn [Eb7]tôn [Ab]thờ.

Câu 2

2.Ngợi [Ab]khen Giê-hô-[Fm]va,

quyền [Db]phép rất siêu [Eb7]cao,

Tàn [Ab]không trung che [Fm]tỏa,

ánh [Cm]sáng chính [Eb7]vương [Ab]bào;

Bầu [Eb7]trời rền [Bb]vang [Eb]lôi oanh

[Ab]như [Eb7]đưa xa giá thánh,

Ngài [Ab]đi trên mây [Fm]u minh,

cánh [Cm]bão tố [Eb7]vô [Ab]hình.

Câu 3

3.Nhìn [Ab]xem muôn tinh [Fm]tú

cùng [Db]quả đất vẫn [Eb7]xoay,

Đều [Ab]do công linh [Fm]Chúa,

thuở [Cm]sáng thế [Eb7]an [Ab]bài;

Mọi [Eb7]sự vật [Bb]thiên [Eb]nhiên kia,

[Ab]qui [Eb7]tắc không cải hoán,

Đại [Ab]dương bao quanh [Fm]bốn phía,

quả [Cm]đất[Eb7]đai [Ab]ràng.

Câu 4

4.Sự [Ab]chăm nom của [Fm]Chúa

miệng [Db]lưỡi khó tả [Eb7]ra,

[Ab]bao nhiêu sinh [Fm]khí,

chiếu [Cm]sáng khắp [Eb7]sơn [Ab]hà,

Dội [Eb7]từ nguồn [Bb]qua [Eb]trung nguyên

[Ab]đưa [Eb7]cao hơi nước bốc,

Luồng [Ab]mây un lên [Fm]gây nên

giá [Cm]móc nhỏ [Eb7]mưa [Ab]ngọc.

Câu 5

5.Bầy [Ab]chiên con non [Fm]nớt,

bụi [Db]đất vốn chóng [Eb7]tan,

Thành [Ab]tâm luôn nương [Fm]náu

Đấng [Cm]tín nghĩa [Eb7]châu [Ab]toàn;

Lòng [Eb7]Ngài mềm [Bb]dịu [Eb]nhưng luôn

[Ab]khăng [Eb7]khăng như đóng ấn,

Ngài [Ab]thật Tạo Công, [Fm]Cứu Chúa,

Thiết [Cm]Hữu, Bảo [Eb7]An [Ab]Thần.

Câu 6

6.Tình [Ab]yêu thương của [Fm]Chúa

thật [Db]chẳng thế chuyển [Eb7]lời,

Kìa, [Ab]thiên binh hát [Fm]múa,

chúc [Cm]Đấng[Eb7]ngai [Ab]trời;

Vật [Eb7]thọ tạo [Bb]vô [Eb]giai thinh,

[Ab]tuy [Eb7]ca không êm ái,

Đồng [Ab]thanh đơn sơ [Fm]bái kính,

hát [Cm]chúc Chúa [Eb7]thiên [Ab]đài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập