Chuck Girard
Đặng Minh Trí

Điệp khúc

Ngợi khen Chúa Ba đời,

Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời,

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

Câu 1

1.Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng,

vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian.

Jê-sus cao quý chúng con xin dâng lên Ngài

muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.

Điệp khúc

Ngợi khen Chúa Ba đời,

Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời,

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

Câu 2

2.Nghe trong không trungâm rập ràng

cùng muôn sứ thánh chúc tán Thiên vương.

Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho con người,

nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.

Điệp khúc

Ngợi khen Chúa Ba đời,

Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời,

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

Câu 3

3.Ơn yêu thương Chúa Cha xin ngập tràn

hòa trong ân điển của chính Chúa Con.

Tung hô danh thánh chủ tể oai nghi đời đời;

tin vui nay xin đem rao khắp miền.

Điệp khúc

Ngợi khen Chúa Ba đời,

Ngợi tôn Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời,

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

Mới truy cập