Peter Ritter, 1792
Dịch lời của John Keble, 1820

Câu 1

[F]1.Dương quang tâm [Dm]hồn duy [C7]Chúa chí [F]thân,

Ban đêm không [Dm]còn khi [F]Jê-[C7] [F]sus [C7]gần;

[C]Nguyền [Gm]luồng [D7]mây [Gm]đen [C7]sạch [F]tan [Bb]mãi [C7]mãi,

[Bb7]Để chính mắt [F]tôi [Dm]trông [Bb7]rõ [C7]mặt [F]Ngài.

Câu 2

[F]2.Khi tôi trên [Dm]giường đôi [C7]mắt lim [F]dim,

Trong đêm u [Dm]tịch tôi [F]ngủ [C7] [F]êm [C7]đềm;

[C]Nguyền [Gm]hằng [D7]mơ [Gm]Chúa, [C7]hồn [F]thân [Bb]khoan [C7]khoái,

[Bb7]Phước bấy cứ [F]nghiêng [Dm]đầu [Bb7]ở [C7]ngực [F]Ngài.

Câu 3

[F]3.Hôm nay xin [Dm]Christ luôn [C7]ở tâm [F]hồn,

Như tôi xa [Dm]Ngài khôn [F]thế [C7] [F]sinh [C7]tồn;

[C]Càng [Gm]gần [D7]ban [Gm]đêm [C7]cầu [F]Ngài [Bb]ở [C7]với,

[Bb7]Chẳng có Jê-[F]sus [Dm]kinh [Bb7]khiếp [C7]qua [F]đời.

Câu 4

[F]4.Xin ban ơn [Dm]hồi tôi [C7]thức giấc [F]điệp,

Lúc khởi bước [Dm]trên dương [F]thế [C7] [F]bạt [C7]thiệp,

[C]Tận [Gm]hồi [D7]tôi [Gm]đắm [C7]chìm [F]trong [Bb]bể [C7]ái

[Bb7]Ở nước Chúa [F]an [Dm]vui, [Bb7]cảnh [C7]thiên [F]đài.

[Bb]A-[F]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập