Sandy Woo
Nguyễn Xuân Phong

Câu 1

[F]Ngài, Đấng Thánh muôn [C]đời

lòng [A]ta hát [Dm]ca tôn vinh.

[Gm]Ngài đã cứu nhân loại

bằng Con dấu [C]yêu Jê-sus.

[F]Ngài, ánh sáng soi [C]rọi

dịu [A]êm sớm [Dm]mai tinh khôi.

[Gm]Ngợi thánh Chúa hiển [G7]vinh,

nước Ngài mau [C]đến.

Ngợi [F]ca Đấng [Bb]Thánh Giê-hô-[C7]va.

Danh Cha cao hơn các [F]danh [C]trên đất [Dm]nầy.

Ơn Cha sâu rộng vô [Bb]biên.

Danh Cha muôn đời vinh [F]hiển

và mọi loài trên đất [Gm]đến [G7]tôn thờ [C]Cha.

Ngài [F]là ánh [Bb]dương [F] ban [C7]mai

uy linh Ngài hằng tỏa [F]sáng [A]mãi muôn [Dm]đời.

Ôi Cha nhân từ vô [Bb]đối.

Danh Cha muôn đời vinh [F]hiển

và mọi loài trên đất [Gm]đến [G7]tôn thờ [C]Cha.

Ngài là [Bb]Thánh Linh.

[A]Ngài[Gm]Đấng đã ban [C7]cho bình [F]an.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập