James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của Horatius Bonar, 1808-1889

Câu 1

1.Đáng [Bb]ngợi thập tự bàn an,

Ha-lê-[Bb]lu-[F7]gia! Ha-lê-lu-[Bb]gia!

Chống [Cm]cự nộ đào cuồng [C]lan,

Ha-lê-[F]lu-[C7]gia! Ha-lê-lu-[F]gia!

Dầu [F]âm ty phun tố giông,

Trần gian ghen tuông tấn công,

Thập [F7]giá chẳng chút nao [Bb]núng,

[Eb]Ha-lê-[Bb]lu-gia, [F7]khen thập [Bb]tự!

Điệp khúc

Ha-lê-[Bb]lu-gia! Ha-lê-[F7]lu-gia!

Ngày đêm luôn ca xướng thập [Bb]giá!

Ha-lê-[Bb]lu-gia! [Bb7]Ha-lê-[Eb]lu-gia,

Đắc thắng [Bb]luôn luôn [F7]giữa chúng [Bb]ta!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập