Câu 1

1.Đường trời nay tôi đi, có mặt trời soi thấu,

Qua núi non u tịch, dốc cao vực sâu;

Kìa lời Jê-sus xưa hứa: “Ta hằng đi với”,

Ôi, hứa ngôn muôn đời cao quý tuyệt vời.

Điệp khúc

Dương quang thiên quốc này,

Thần quang chiếu đêm ngày,

Ánh sáng thánh tỏa soi linh hồn mãi;

Ha lê lu-gia! khiến tôi hằng khoan khoái,

Tôi có Jê-sus hoài, luôn hát khen Ngài.

Câu 2

2.Dầu mù mịt quanh tôi, ở trên đầu tăm tối,

Không khuất Jê-sus được, Đấng đưa đường tôi;

Ngài là Chân Quang soi tỏa muôn hào quang thánh,

Tôi bước đi theo Ngài như bóng theo hình.

Điệp khúc

Dương quang thiên quốc này,

Thần quang chiếu đêm ngày,

Ánh sáng thánh tỏa soi linh hồn mãi;

Ha lê lu-gia! khiến tôi hằng khoan khoái,

Tôi có Jê-sus hoài, luôn hát khen Ngài.

Câu 3

3.Cùng đi trong chân quang bước tôi hằng tươi sáng,

Mong sớm vô thiên đàng, chốn muôn hào quang;

Lòng này luôn vui tươi bước lên đường phơi phới,

Trông ánh yêu thương trời vui thỏa muôn đời.

Điệp khúc

Dương quang thiên quốc này,

Thần quang chiếu đêm ngày,

Ánh sáng thánh tỏa soi linh hồn mãi;

Ha lê lu-gia! khiến tôi hằng khoan khoái,

Tôi có Jê-sus hoài, luôn hát khen Ngài.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập