C. H. Morris, 1912
Dịch lời của C. H. Morris

Câu 1

[Db]1.Jê-sus phục lâm nay mai [Dbdim]chẳng còn [Db]nghi,

Ngài nay Chúa đến thì [Ab7]sao?

[Ab7]Đại quyền ngự [Ab9]lâm, đem nhân [Ab7]ái thống trị,

[Ab]Nếu chính hôm [Ab7]nay thế [Db]nào?

[Db]Đến rước Tân nương xưa [Bbm]kén chọn [Db]đây,

Ấy kẻ được chuộc trong [Gb]trắng thanh cao,

[Ebm]Ở rải rác [Db]trên khắp [Gb]nhân gian [Db7]nầy,

[Gb] [Db]Hoặc bữa nay [Db]ta [Ab7]thế [Db]nào?

Điệp khúc

[Db]Phước [Cdim7]thay [Bb]phước [Bb]kỳ!

[Db]Giờ lòng tôi hưởng khương [Ebm]bình.

[Cdim]Vinh [Ab7]bất, [Cdim]diệu [Bbdim7]thay!

[Ab7]Giờ tôn Christ Vua thiên [Db]đình;

[Db]Phước [Ab7]thay, [Bbm]phước [F]thay!

[Gb]Trang hoàng nghinh Chúa tái [Db]lai;

[Ab7]Phước [Db]thay, [Ebm7]phước [Gdim]thay!

[Db]Jê-sus sẽ [Ab7]đến nay [Db]mai.

Câu 2

[Db]2.Quyền lực Sa-tan nay mai [Dbdim]sẽ tận [Db]chung,

Ồ vui thay nếu ngày [Ab7]nay!

[Ab7]Hoạn nạn sầu [Ab9]than không lâu [Ab7]sẽ cuối cùng,

[Ab]Nếu hôm nay [Ab7]được như [Db]vậy!

[Db]Kẻ chết trong Christ sẽ [Bbm]sống lại [Db]ngay,

Cất lên không trung gặp [Gb]Chúa vui sao,

[Ebm]Đối cảnh ấy [Db]bao lâu, [Gb]bao lâu [Db7]rày?

[Gb] [Db]Hoặc bữa nay [Db]ta [Ab7]thế [Db]nào?

Điệp khúc

[Db]Phước [Cdim7]thay [Bb]phước [Bb]kỳ!

[Db]Giờ lòng tôi hưởng khương [Ebm]bình.

[Cdim]Vinh [Ab7]bất, [Cdim]diệu [Bbdim7]thay!

[Ab7]Giờ tôn Christ Vua thiên [Db]đình;

[Db]Phước [Ab7]thay, [Bbm]phước [F]thay!

[Gb]Trang hoàng nghinh Chúa tái [Db]lai;

[Ab7]Phước [Db]thay, [Ebm7]phước [Gdim]thay!

[Db]Jê-sus sẽ [Ab7]đến nay [Db]mai.

Câu 3

[Db]3.Ngài tìm gặp ta đang trung [Dbdim]tín cùng [Db]không,

Bằng như Chúa đến ngày [Ab7]nay?

[Ab7]Chờ đợi đầy [Ab9]tươi vui không [Ab7]chút hãi hùng,

[Ab]Nếu Christ quang [Ab7]lâm hôm [Db]nay?

[Db]Biết bao nhiêu điềm Chúa [Bbm]đến gần [Db]thay,

Ánh Sao Mai hừng rạng [Gb]đỉnh non cao,

[Ebm]Hãy tỉnh thức, [Db]quyết chẳng [Gb]bao nhiêu [Db7]ngày,

[Gb] [Db]Hoặc bữa nay [Db]ta [Ab7]thế [Db]nào?

Điệp khúc

[Db]Phước [Cdim7]thay [Bb]phước [Bb]kỳ!

[Db]Giờ lòng tôi hưởng khương [Ebm]bình.

[Cdim]Vinh [Ab7]bất, [Cdim]diệu [Bbdim7]thay!

[Ab7]Giờ tôn Christ Vua thiên [Db]đình;

[Db]Phước [Ab7]thay, [Bbm]phước [F]thay!

[Gb]Trang hoàng nghinh Chúa tái [Db]lai;

[Ab7]Phước [Db]thay, [Ebm7]phước [Gdim]thay!

[Db]Jê-sus sẽ [Ab7]đến nay [Db]mai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập