George C. Stebbins, 1846-1946
Dịch lời của Eliza M. Sherman

Câu 1

[C7]Vầng đá [Dm]trước mộ [Fm]thiên sứ [C]lăn rồi,

[F]Ta hát [C]một thiên [D7]ca[G7]đối,

[C]Chúc Jê-[G7]sus phục [Am]sinh vinh [E7]vô cùng,

[F]Hoan ca [C]ngày Chúa [C]thắng [G7]oai [C]hùng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập