Elisha A. Hoffman
Lời dịch của Elisha A. Hoffman, 1839-1929

Câu 1

[Bb]1.Bao nhiêu tư [Gm]niệm mình

đã [Eb]treo trên cây gỗ,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

[Bb]Bao nhiêu tư [Gm]lợi

Jê-[Eb]sus coi như lỗ,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

Điệp khúc

[Bb7]Nay ta theo [Eb]ý Chúa [Bb]chưa?

[Gm]Băng tâm do suối hồng [F7]xưa,

[Bb]Thánh khiết với [Gm]tinh anh,

[Eb]Khiêm cung thêm [Bb]hiền lành,

[Gm]Đoan trang theo [F7]mắt Chúa [Bb]chưa?

Câu 2

[Bb]2.Nay ta hay [Gm]trị được

tội [Eb]khiên luôn tư kỷ,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

[Bb]Xua tan ma [Gm]lực bề

ngoài [Eb]hay trong tâm trí,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

Điệp khúc

[Bb7]Nay ta theo [Eb]ý Chúa [Bb]chưa?

[Gm]Băng tâm do suối hồng [F7]xưa,

[Bb]Thánh khiết với [Gm]tinh anh,

[Eb]Khiêm cung thêm [Bb]hiền lành,

[Gm]Đoan trang theo [F7]mắt Chúa [Bb]chưa?

Câu 3

[Bb]3.Mau xem trong [Gm]lòng sạch

tinh [Eb]không chi lên án,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

[Bb]Tâm trung ta [Gm]thành đền

thờ [Eb]Jê-sus cai quản,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?'

Điệp khúc

[Bb7]Nay ta theo [Eb]ý Chúa [Bb]chưa?

[Gm]Băng tâm do suối hồng [F7]xưa,

[Bb]Thánh khiết với [Gm]tinh anh,

[Eb]Khiêm cung thêm [Bb]hiền lành,

[Gm]Đoan trang theo [F7]mắt Chúa [Bb]chưa?

Câu 4

[Bb]4.Nay ta dâng [Gm]trọn quyền

cho [Eb]Jê-sus vi chủ,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

[Bb]Nay trong tâm [Gm]hồn hằng

ngày [Eb]Jê-sus cư trú,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

Điệp khúc

[Bb7]Nay ta theo [Eb]ý Chúa [Bb]chưa?

[Gm]Băng tâm do suối hồng [F7]xưa,

[Bb]Thánh khiết với [Gm]tinh anh,

[Eb]Khiêm cung thêm [Bb]hiền lành,

[Gm]Đoan trang theo [F7]mắt Chúa [Bb]chưa?

Câu 5

[Bb]5.Nay trên thiên [Gm]trình được

đi [Eb]trong chân quang thánh,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

[Bb]Tâm linh ta [Gm]mặc bạch

y [Eb]không chi so sánh,

[Bb]Để thích hiệp [F7]ý Chúa [Bb]chưa?

Điệp khúc

[Bb7]Nay ta theo [Eb]ý Chúa [Bb]chưa?

[Gm]Băng tâm do suối hồng [F7]xưa,

[Bb]Thánh khiết với [Gm]tinh anh,

[Eb]Khiêm cung thêm [Bb]hiền lành,

[Gm]Đoan trang theo [F7]mắt Chúa [Bb]chưa?


Danh sách hợp âm

Mới truy cập