Thomas Hastings, 1830
Dịch lời của A. M. Toplady, 1776

Câu 1

1.Xin núp [Bb]trong Vầng [Eb]Đá muôn [Bb]đời,

Vì tôi [Bb]phải nứt [F7]ra, Ngài [Bb]ôi!

Lòng mong [F7]suối huyết kia trào [Bb]phun,

Từ hông [F7]vỡ Chúa xưa tràn [Bb]tuôn,

Nên những [Bb]linh dược [Eb]chữa muôn [Bb]tội,

Trừ căn [Bb]ác vốn [F7]hay hành [Bb]tôi.

Câu 2

2.Không bởi [Bb]công việc [Eb]chính tay [Bb]này

Làm phu [Bb]phỉ pháp [F7]luật Ngài [Bb]nay;

Dầu cho [F7]khắc khổ thân hình [Bb]tôi,

Dầu đau [F7]đớn, mắt luôn lệ [Bb]rơi,

Ôi, hẳn [Bb]không chuộc [Eb]tôi khỏi [Bb]tội,

Cầu Christ [Bb]cứu, chỉ [F7]một Ngài [Bb]thôi.

Câu 3

3.Bên gốc [Bb]thập tự [Eb]giá tôi [Bb]quỳ,

Bàn tay [Bb]trắng chẳng [F7]bạc vàng [Bb]chi;

Nguyền ban [F7]áo phủ thân trần [Bb]tôi,

Cầu ơn [F7]cứu giúp kẻ mồ [Bb]côi;

Đem ác [Bb]tâm lại [Eb]suối linh [Bb]gội,

Bằng không, [Bb]chết mất [F7]đi, Ngài [Bb]ôi!

Câu 4

4.Trong lúc [Bb]tôi còn [Eb]chút hơi [Bb]tàn,

Giờ sắp [Bb]nhắm mắt [F7]xa trần [Bb]gian,

Đặng bay [F7]đến nước chưa từng [Bb]hay,

Nhìn lên [F7]Chúa ở thiên tòa [Bb]đây;

Vầng Đá [Bb]muôn đời [Eb]nứt bởi [Bb]tôi,

Nguyện tôi [Bb]chỉ núp [F7]trong Ngài [Bb]thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập