William H. Jude
Dịch lời của C.F. Alexander

Câu 1

[Bb]1. Jê-sus [F7]kêu ta khi đời [Bb]lao xao,

như cơn [Eb]ba đào nơi biển [D7]cả.

[G7]Mỗi ngày [C]Jê-sus [F7]kêu rằng:

[Bb7]“Con ơi! Theo ta [Eb]chớ chậm [F7]trễ phút [Bb]giây.”

Câu 2

[Bb]2.Dẫu mừng [F7]vui hay khi đầy [Bb]ưu tư,

khi hanh [Eb]thông hoặc khi lao [D7]khổ.

[G7]Tiếng dịu [C]êm thay [F7]khi Ngài [Bb7]khuyên ta:

“Thêm lên [Eb]nữa tình [F7]trìu mến [Bb]ta.”

Câu 3

[Bb]3. Jê-sus [F7]kêu ta bởi lòng [Bb]khoan nhân,

ta nên [Eb]nghe lời khuyên của [D7]Chúa.

[G7]Tấm lòng [C]ta nên [F7]vâng phục [Bb7]luôn luôn.

Ta yêu [Eb]mến Ngài [F7]nhất trong [Bb]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập