Cổ điệu Na-uy, Thế kỷ 11
Phan Đình Liệu, 1930

Câu 1

[Em]1.Một thiên [Am]sứ đương [Em]đêm lặng [C]canh thâm,

[Em]Báo cùng [Bm]bọn chăn [Em]tin Chúa [G]lâm phàm

[Bm]Trong Giu [Em]đa, thành [G]Bết-lê-[Em]hem;

[C]Chúng nghe [Am]xong vội dời chân [Bm]đến tầm,

[C]Thấy Con [Em]Thánh tươi [G]cười yên [Em]lặng nằm,

Lời kia [G]quả nghiệm thật không [Em]lầm.

Câu 2

[Em]2.Nghìn vạn [Am]thiên thần [Em]ca giọng [C]du dương,

[Em]Chúc Jê-[Bm]sus sinh [Em]vui vẻ [G]lạ dường;

[Bm]Ca hòa [Em]nhau vận [G]điệu tôn [Em]vương,

[C]Tán dương [Am]danh Ngài rạng trên [Bm]thiên đường,

[C]Thế nhân [Em]hưởng ơn [G]nghìn thu [Em]miên trường,

Từ nay [G]cả địa cầu an [Em]khương.

Câu 3

[Em]3.Vì tội [Am]nhân loại [Em]nên Ngài [C]hy sinh,

[Em]Chỗ thập [Bm]tự, ôi [Em]trông thấy [G]ghê mình;

[Bm]Chân[Em]tay đều [G]bị đóng [Em]đinh,

[C]Giáo đâm [Am]hồng đầu bị gai [Bm]khổ tình,

[C]Cớ sao [Em]chính Con [G]Trời nay [Em]chịu hình?

Vì tâm [G]huyết thương người nhiệt [Em]thành.

Câu 4

[Em]4.Địa hạ [Am]có một, [Em]thiên thượng [C]không hai,

[Em]Huyết chuộc [Bm]tội, ban [Em]ơn cứu [G]lâu dài;

[Bm]Tâm hồn [Em]tôi gội [G]sạch khoan [Em]thai,

[C]Quyết rao [Am]Tin Lành mọi nơi [Bm]Chúa sai,

[C]Giống thiên [Em]sứ xưa [G]truyền tin [Em]nầy hoài,

Cùng nhau [G]xướng ca rập một [Em]bài.

[G]A-[Em] [Am] [Bm] [Em] [Bm] [B7] [E]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập