Câu 1

1.Hằng ngày lòng nầy thật mừng vì Cha minh chánh,

Ơn yêu thương cao sâu Ngài Sách Thánh ghi tường;

Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh,

Duy Jê-sus yêu tôi là quý báu phi thường.

Điệp khúc

-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời,

Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi:

-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài,

-sus hằng yêu mến tôi.

Câu 2

2.Lòng thường dặn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa,

Nhơn Jê-sus yêu tôi đành chết thế tôi rồi;

Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ;

Ôi, Jê-sus yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài.

Điệp khúc

-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời,

Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi:

-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài,

-sus hằng yêu mến tôi.

Câu 3

3.Dầu lòng nầy từng bội bạc, lìa xa Chân Chúa,

Tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài;

Giờ mà lòng nầy hồi niệm tình yêu muôn thuở,

Tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài.

Điệp khúc

-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời,

Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi:

-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài,

-sus hằng yêu mến tôi.

Câu 4

4.Lòng thầm nguyện chọn một bài về Cha nhân ái,

Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mặt Ngài;

Nầy là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi,

Ôi, sao Jê-sus yêu được kẻ khốn nạn nầy.

Điệp khúc

-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời,

Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi:

-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài,

-sus hằng yêu mến tôi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập