Frank M. Davis, 1839-1896
Phan Đình Liệu, 1928

Câu 1

1.Người đời [Ab]ham vui trong thế gian,

Thần hồn [Db]phân vân, bất [Ab]an,

Lòng ta [Ab]đau thương khôn xiết kể,

Nước mắt [Bb7]tuôn dầm ủ [Eb7]ê;

Người trời [Ab]Jê-sus Con Chúa Cha,

Động lòng [Db]thương yêu chúng [Ab]ta,

Hy sinh [Ab]đổ huyết thay [Db]dân mình;

Nầy ta [Ab]kíp báo [Eb7]Tin [Ab]Lành.

Điệp khúc

Nầy ta [Eb7]kíp báo Tin [Ab]Lành,

Là ơn Chúa cứu chúng [Eb7]sanh;

Jê-sus [Ab]đổ huyết thay [Bbm]dân [Db]mình;

Nầy ta [Ab]kíp báo [Eb7]Tin [Ab]Lành.

Câu 2

2.Dầu mà [Ab]ta lên trên núi cao,

Dầu vượt [Db]qua nơi biển [Ab]sâu,

Dầu khi [Ab]Băng qua trong lửa cháy,

Vững chí [Bb7]ta nào đổi [Eb7]thay;

Dù mà [Ab]quân binh đương phủ vi,

Quyền đời [Db]hăm ta giết [Ab]đi,

Tâm can [Ab]vững chắc không [Db]kinh gì,

Vì lo [Ab]cứu kẻ [Eb7]đương [Ab]thì.

Điệp khúc

Nầy ta [Eb7]kíp báo Tin [Ab]Lành,

Là ơn Chúa cứu chúng [Eb7]sanh;

Jê-sus [Ab]đổ huyết thay [Bbm]dân [Db]mình;

Nầy ta [Ab]kíp báo [Eb7]Tin [Ab]Lành.

Câu 3

3.Hồn người [Ab]bên kia đương khóc la,

Đầu nầy [Db]kêu rên thiết [Ab]tha,

Vì đương [Ab]luân vong nơi khổ hải,

Não chí [Bb7]đau lòng lắm [Eb7]ai;

Người người [Ab]đương trông phương thoát ly.

Ngoài Jê-[Db]sus không phép [Ab]chi,

Nên ta [Ab]quyết giảng rao [Db]trung thành,

Về ân [Ab]cứu bởi [Eb7]Tin [Ab]Lành.

Điệp khúc

Nầy ta [Eb7]kíp báo Tin [Ab]Lành,

Là ơn Chúa cứu chúng [Eb7]sanh;

Jê-sus [Ab]đổ huyết thay [Bbm]dân [Db]mình;

Nầy ta [Ab]kíp báo [Eb7]Tin [Ab]Lành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập