Ira D. Sankey, 1840-1908
Dịch lời của Vernon J. Charlesworth, s. 1839

Câu 1

1.Nhờ [F]Jê-sus ngăn [C]che [F]như Tảng Đá,

Nơi tôi nương thân trong lúc phong [C7]ba;

Bình [F]an trong [Dm]cơn tai [F]ương công phá,

Nởi [F]ẩn núp lúc mưa [C7]quỉ gió [F]ma.

Điệp khúc

[F7]Ôi, [Bb]Jê-sus vốn Tảng Đá giữa chốn [F]bao [C]nguy [F]nan,

Quạnh [C7]hiu, thâm u, cô [F]tịch, rùng rợn;

[F7]Ôi, [Bb]Jê-sus vốn Tảng Đá giữa chốn [F]bao [C]nguy [F]nan,

Nơi [F]trú ẩn đó lòng [C7]không nao [F]sờn.

Câu 2

2.Ngày [F]đêm Jê-sus [C]che [F]tôi yên thỏa,

Nơi tôi nương thân trong lúc phong [C7]ba;

Thù [F]xưa hăm [Dm]he không [F]phương hủy phá,

Nơi [F]ẩn núp lúc mưa [C7]quỉ gió [F]ma.

Điệp khúc

[F7]Ôi, [Bb]Jê-sus vốn Tảng Đá giữa chốn [F]bao [C]nguy [F]nan,

Quạnh [C7]hiu, thâm u, cô [F]tịch, rùng rợn;

[F7]Ôi, [Bb]Jê-sus vốn Tảng Đá giữa chốn [F]bao [C]nguy [F]nan,

Nơi [F]trú ẩn đó lòng [C7]không nao [F]sờn.

Câu 3

3.Cuồng [F]phong vây tôi [C]hăm [F]he công phá,

Nơi tôi nương thân trong lúc phong [C7]ba;

Nguyền [F]tôi luôn [Dm]luôn không [F]xa Tảng Đá,

Nơi [F]ẩn núp lúc mưa [C7]quỉ gió [F]ma.

Điệp khúc

[F7]Ôi, [Bb]Jê-sus vốn Tảng Đá giữa chốn [F]bao [C]nguy [F]nan,

Quạnh [C7]hiu, thâm u, cô [F]tịch, rùng rợn;

[F7]Ôi, [Bb]Jê-sus vốn Tảng Đá giữa chốn [F]bao [C]nguy [F]nan,

Nơi [F]trú ẩn đó lòng [C7]không nao [F]sờn.

Câu 4

4.Thật [F]an ninh thay [C]nương [F]trên Tảng Đá,

Nơi tôi nương thân trong lúc phong [C7]ba;

Gần [F]Jê-sus [Dm]tâm tôi [F]luôn vui thỏa.

Nơi [F]ẩn núp lúc mưa [C7]quỉ gió [F]ma.

Điệp khúc

[F7]Ôi, [Bb]Jê-sus vốn Tảng Đá giữa chốn [F]bao [C]nguy [F]nan,

Quạnh [C7]hiu, thâm u, cô [F]tịch, rùng rợn;

[F7]Ôi, [Bb]Jê-sus vốn Tảng Đá giữa chốn [F]bao [C]nguy [F]nan,

Nơi [F]trú ẩn đó lòng [C7]không nao [F]sờn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập