W.P. Loveless
Dịch lời của W.P. Loveless

Câu 1

Tôi vui [Bb]mừng khi [G]nghe tiếng [Bb]Chúa:

[Bb7]“Ngươi sẽ [Eb]ở bên ta đêm [Bb]ngày;

khi ở [F7]trên dương trần, ta đã [Bb]mua ngươi rồi,

nên ngươi [C7]nay thuộc ta mãi [F7]mãi.”

Tôi vui [Bb]mừng nghe [Gm]Jê-sus [Bb]phán:

[Bb7]“Ta cứu [Eb]ngươi bởi ân điển [Bb]trời”;

[Eb]đêm ngày tôi trông [Eb]mong Chúa mau lai [Bb]hồi

vì tôi sẽ [Gm]trông xem mặt Ngài [C7]lòa [F7]vinh [Bb]quang.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập