Gioacchino A. Rossini,1792-1868
Dịch lời của John Newton, 1725-1807

Câu 1

1.Tôi [Ab]thấy Đấng [Fm]treo thân [Db]trên thập tự

Gần [Bbm]chết, huyết tươi tuôn [Ab]đầy;

[Eb7] Ngài [Ab]ngó tôi [Db]với cặp mắt [F]mệt [Bbm]lử,

Đứng [Ab]bên thập [Eb7]giá, tôi [Ab]ngây.

Câu 2

2.Sự [Ab]ngó ấy [Fm]xui tâm [Db]tôi nghẹn đầy,

Đến [Bbm]chết cũng không quên [Ab]đâu,

[Eb7] Dường [Ab]cáo tôi [Db]thủ phạm giết [F]Ngài [Bbm]đấy,

Dẫu [Ab]Christ nào [Eb7]nói nửa [Ab]câu.

Câu 3

3.Chẳng [Ab]biết nỗi [Fm]chi xưa [Db]tôi làm vầy,

Dẫu [Bbm]khóc ích chi thân [Ab]nầy;

[Eb7] Sợ [Ab]khiếp tôi [Db]biết chạy trốn [F]đâu [Bbm]đấy,

Bởi [Ab]tôi từng [Eb7]giết Chúa [Ab]đây.

Câu 4

4.Lần [Ab]ngó thứ [Fm]hai như [Db]tuyên lời vàng:

“Ta [Bbm]thứ tha con nhưng [Ab]không,

[Eb7][Ab]cứu con [Db]sống ta chết [F]nào [Bbm]quản,

Giá [Ab]mua chuộc [Eb7]chính huyết [Ab]hồng”.

Câu 5

5.Vậy, [Ab]chính chỗ [Fm]đây bêu [Db]ra tội trọng,

Thật [Bbm]gớm ghê thay tâm [Ab]tôi!

[Eb7][Ab]cũng nơi [Db]ấn tha thứ [F]Ngài [Bbm]đóng,

Ấy [Ab]sâu nhiệm [Eb7]của ơn [Ab]trời!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập