Nhạc và lời: Lương Văn Sấm

Câu 1

1.Kìa mùa xuân vinh quang

bừng lên non sông,

Từng đàn chim tung cánh hót vang.

Bầu trời xanh xanh xanh,

Hoa thơm nồng ngọt ngào,

Xuân đã về gieo muôn tia sáng.

Họp đoàn ca vui lên

mừng tân xuân vinh quang,

Anh em vui ca khúc xuân sang.

Kìa một năm qua mau,

Bao lo buồn ngại gì,

Christ là nguồn sống vuivàn.

Điệp khúc

Xin kíp đến! Christ Chân Chúa tôi,

Hãy gieo ánh sáng vui ngàn nơi,

Ban ơn lành tràn tuôn

tưới gội nhuần hằng ngày.

Xin kíp đến! Chúa xuân thiên đài.

Câu 2

2.Dường mùi thơm hương nam

tràn ngập tâm tôi nay,

Dầu muôn hoa nơi thế gian nầy

Nào bằng hương thơm Christ

bay ra từ lòng Ngài,

Hoa muôn đời hương xuân nhân ái.

Vạn niềm vui hôm nay

tràn ngập tâm tôi đây,

Khi ai nhắc đến ái tâm Ngài.

Được trần gian chi nay,

ta vui đã thuộc Ngài

luôn vui mừng thỏa thích lâu dài.

Điệp khúc

Xin kíp đến! Christ Chân Chúa tôi,

Hãy gieo ánh sáng vui ngàn nơi,

Ban ơn lành tràn tuôn

tưới gội nhuần hằng ngày.

Xin kíp đến! Chúa xuân thiên đài.

Câu 3

3.Cùng nhìn lên thiên cung

chờ mùa xuân quang vinh.

Ngày mai đây nơi nước vĩnh sinh

Được nhìn Jê-sus Christ

Vua thiên đàng đại quyền.

Ta sao thuật tâm vuibiên.

Nầy dòng sông xanh xanh

từ nơi Ngôi Chiên Con,

Tràn nước sống đến cả thiên dân.

Nào còn đêm âm u

hay ánh đèn, mặt trời

Christ là nguồn sáng vui đời đời.

Điệp khúc

Xin kíp đến! Christ Chân Chúa tôi,

Hãy gieo ánh sáng vui ngàn nơi,

Ban ơn lành tràn tuôn

tưới gội nhuần hằng ngày.

Xin kíp đến! Chúa xuân thiên đài.

Mới truy cập