Leonard E.Smith, Jr
Dịch lời của L.E. Smith, Jr

Câu 1

1.Lạy Cha cao quý, sáng danh

Chúa Cha trên ngôi cao sang,

cung kính tôn thờ Cha kính yêu.

Ngài ngự trên ngôi thánh quang

hiển vinh chiếu khắp dương gian;

Chúa oai quyền, được tôn vinh.

Điệp khúc

Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền,

khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.

Câu 2

2.Từng trời cao ngất, các tinh

tú kia cúi xuống khiêm cung,

dâng Chúa thiên đàng câu chúc tôn.

Ngợi khen Vua Thánh, chúng con

hát lên khúc hát tôn vinh,

kính dâng Ngài lòng tin yêu.

Điệp khúc

Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền,

khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.

Câu 3

3.Từ ngôi cao quý, Chúa yêu

chúng con đã đến nơi đây,

mang lấy thân người bao đớn đau.

Chuộc tội nhân gian, Chúa mang

hết trên thánh giá hy sinh,

kính dâng Ngài lòng tri ân.

Điệp khúc

Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền,

khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.

Mới truy cập