John. A. Hultman
Dịch lời của August L. Storm

Câu 1

1.Xin thành kính tạ ơn Chúa trên trời,

ban hạnh phước ấm êm lòng tôi.

Xin thành kính ghi nhớ ơn muôn đời,

Chúa nhân từ hằng ngày bên tôi.

Cảm ơn Ngài trong nắng mai tưng bừng,

Tạ ơn Chúa khi màn tối buông.

Cám ơn Ngài lúc mi tuôn lệ xuống,

Chúa vẫn ban bình tĩnh tâm hồn.

Câu 2

2.Xin thành kính tạ ơn Chúa nghe lời,

không từ chối tiếng kêu cầu tôi.

Khi trời bão gây gió mưa trên đời,

Chúa đem lại bình an trong tôi.

Cảm ơn Ngài trong lúc vui khi buồn,

Được an ủi đêm ngày đỡ nâng.

Cám ơn Ngài, phước không sao lường hết,

Có mến thương nào sánh cho bằng?

Câu 3

3.Đa tạ Chúa dù hoa thắm trên đường,

hay dù lối có gai nhọn vương.

Đa tạ Chúa ban mái vui gia đình,

nhớ ơn Ngài nhạc tràn tâm linh.

Cảm ơn Ngài nâng bước trên thiên trình,

Ngày mai đến thiên đàng hiển vinh.

Cám ơn Ngài cõi tương lai rồi tới,

Mãi sống vui gần Chúa muôn đời.

Mới truy cập