William S. Bardbury, 1863
Dịch lời của Margaret Mackay, 1862

Câu 1

1.Trong Christ yên giấc, trông Sao Mai mọc,

Chờ giờ vùng thức không còn than khóc;

Yên thay! Êm thay! Ngàn thu an nghỉ,

Đâu có rối reng thù nghịch tứ vi.

Câu 2

2.Yên thay! yên giấc trong Christ vui kỳ,

Nầy là một giấc êm đềm cao quý;

Ta hoan ca do lòng tin thanh khiết,

Ôi tử vong, nay nọc mầy tiêu diệt.

Câu 3

3.Yên thân trong Christ nay an bình thật,

Giờ được lại sống hân hạnh trước nhất;

Không ưu tư, tai họa làm u ám,

Khi Chúa phô ra quyền lực siêu phàm.

Câu 4

4.Trong Christ yên giấc, tôi coi vinh hạnh,

Tiêu diêu bên Chúa vui mừng khôn sánh;

Tuy thân chôn nơi phần mộ đâu đấy,

Khi Chúa tái lâm Ngài gọi ta dậy.

Mới truy cập