Harry Dixon Loes
Dịch lời của H.D. Loes

Câu 1

1.Lòng tôi hằng mong chung bước với Chúa hoài.

Tình yêu và sự bình an của Ngài

Làm cho đời tôi vui tươi luôn mỗi ngày

không chán chường, không lo lắng ngày mai.

Điệp khúc

Bên -sus tôi bước đi lòng bình an.

Bên -sus không lẻ loi sầu than.

Lòng mong trọn đời chung bước cùng -sus

hơn hết cả muôn vinh hoa trần gian.

Câu 2

2.Niềm vui từ nơi trần gian rất chóng tàn,

Thường hay để lại buồn đau phủ phàng.

Chỉ trong tình yêu Jê-sus tôi thỏa lòng,

năm tháng nhìn lên nơi Chúa cậy trông.

Điệp khúc

Bên -sus tôi bước đi lòng bình an.

Bên -sus không lẻ loi sầu than.

Lòng mong trọn đời chung bước cùng -sus

hơn hết cả muôn vinh hoa trần gian.

Câu 3

3.Đường xa Ngài mang cho tôi những gánh nặng,

Đời tôi Ngài vui tha thứ lỗi lầm,

Dạy tôi bài học yêu thương gương sống đẹp,

theo Chúa ngày càng thêm vững niềm tin.

Điệp khúc

Bên -sus tôi bước đi lòng bình an.

Bên -sus không lẻ loi sầu than.

Lòng mong trọn đời chung bước cùng -sus

hơn hết cả muôn vinh hoa trần gian.

Mới truy cập