Harry Dixon Loes
Dịch lời của H.D. Loes

Câu 1

1.Lòng [F]tôi hằng mong chung [Dm]bước [D7]với [Bb]Chúa [C7]hoài.

Tình [F]yêu và sự bình [Bb]an [Fdim]của [C7]Ngài

[C7] Làm [F]cho đời tôi vui tươi [Bb]luôn [C]mỗi ngày

không [F]chán chường, không lo [G]lắng ngày [C]mai. [C]

Điệp khúc

Bên [F]Jê-sus tôi bước [F]đi lòng [Bb]bình an.

Bên [Gm]Jê-sus không lẻ [G]loi sầu [C]than.

[C] Lòng [F]mong trọn đời chung [F]bước cùng [Fmaj7]Jê-[Bb]sus

hơn [C7]hết cả muôn vinh hoa trần [F]gian.

Câu 2

2.Niềm [F]vui từ nơi trần [Dm]gian [D7]rất [Bb]chóng [C7]tàn,

Thường [F]hay để lại buồn [Bb]đau [Fdim]phủ [C7]phàng.

[C7] Chỉ [F]trong tình yêu Jê-sus [Bb]tôi [C]thỏa lòng,

năm [F]tháng nhìn lên nơi [G]Chúa cậy [C]trông. [C]

Điệp khúc

Bên [F]Jê-sus tôi bước [F]đi lòng [Bb]bình an.

Bên [Gm]Jê-sus không lẻ [G]loi sầu [C]than.

[C] Lòng [F]mong trọn đời chung [F]bước cùng [Fmaj7]Jê-[Bb]sus

hơn [C7]hết cả muôn vinh hoa trần [F]gian.

Câu 3

3.Đường [F]xa Ngài mang cho [Dm]tôi [D7]những [Bb]gánh [C7]nặng,

Đời [F]tôi Ngài vui tha [Bb]thứ [Fdim]lỗi [C7]lầm,

[C7] Dạy [F]tôi bài học yêu thương [Bb]gương [C]sống đẹp,

theo [F]Chúa ngày càng thêm [G]vững niềm [C]tin. [C]

Điệp khúc

Bên [F]Jê-sus tôi bước [F]đi lòng [Bb]bình an.

Bên [Gm]Jê-sus không lẻ [G]loi sầu [C]than.

[C] Lòng [F]mong trọn đời chung [F]bước cùng [Fmaj7]Jê-[Bb]sus

hơn [C7]hết cả muôn vinh hoa trần [F]gian.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập