John R. Sweney, 1887
Lê Đình Tươi c.1942

Câu 1

1.Đêm vắng trời thanh canh khuya sao sáng,

tiếng thiên thần báo vang,

Mừng bấy bọn chăn bôn ba đến chỗ,

Thấy Con sanh nơi máng cỏ.

Điệp khúc

Đấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh,

Đạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sanh,

Bởi thương ta, Christ bỏ ngôi thiên đường,

Màn sương chiếu đất thấu đêm trường.

Câu 2

2.Bác nhờ ngôi sao Mai soi sáng,

Tiến bước bao nài khốn nan,

Ra mắt Hài Nhi đang nương trong quán,

Kính dâng trân châu chúc tán.

Điệp khúc

Đấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh,

Đạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sanh,

Bởi thương ta, Christ bỏ ngôi thiên đường,

Màn sương chiếu đất thấu đêm trường.

Câu 3

3.Ôi, cảnh vườn xưa A-đam sa ngã,

Khiến tử tôn phục ác ma;

Máng cỏ hèn nay Jê-sus sinh giáng,

Cứu ta, đưa lên nơi sáng.

Điệp khúc

Đấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh,

Đạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sanh,

Bởi thương ta, Christ bỏ ngôi thiên đường,

Màn sương chiếu đất thấu đêm trường.

Câu 4

4.Chân Chúa thành nhân ban ơn giải phóng,

Thế giới khỏi vòng tử vong;

Hạnh phước đời ta hân hoan, vui thỏa,

Bởi tin hồng ângiá.

Điệp khúc

Đấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh,

Đạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sanh,

Bởi thương ta, Christ bỏ ngôi thiên đường,

Màn sương chiếu đất thấu đêm trường.

Mới truy cập