Lelia N.Morris
Dịch lời của L.N.Morris

Câu 1

1.Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem,

xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ.

Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca,

đón khách xa từ miền Ga-li-lê.

Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh đã mù,

mà giờ đây được nhìn xem ánh sáng.

Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi,

Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Điệp khúc

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi!

Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái.

Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi;

Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

Câu 2

2.Lời yêu thương kia trọn đời tôi dám quên,

mắt Chúa nhân từ nhìn tôi trìu mến.

Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa,

đã chết thay tại đồi -gô-tha.

Tay Chúa có vết thương với dấu đâm bên mình,

Ngài bảo tôi: “Vì con ta chết thế”.

Bao thấy giữa đám đông người què cất bước đi,

Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Điệp khúc

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi!

Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái.

Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi;

Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

Câu 3

3.Người ơi hãy đến cùng ơn cứu rỗi chứa chan;

hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố.

Những nguy nan trong đời từ đây sẽ lướt qua,

hỡi khách xa từ miền Ga-li-lê.

Chúa phán với tôi đi muôn nơi rao truyền

về tình thương Ngài cho dân các nước.

Xin thấy giữa đám đông người què cất bước đi,

Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Điệp khúc

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi!

Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái.

Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi;

Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

Mới truy cập