Lelia N.Morris
Dịch lời của L.N.Morris

Câu 1

1.Một [F]đêm trong mơ [Dm]chập chờn tôi [Bb]đứng ngắm [F]xem,

xa xa [Dm]biển hồ đẹp [C7]xinh sóng [F]vỗ.

Đám đông đi trên [Dm]đường lòng sung [Bb]sướng hát [F]ca,

đón khách [Dm]xa từ miền [G]Ga-li-[C]lê.

Tôi [Gm]thấy có kẻ [D7]kia lúc mới [Gm]sinh đã [Bdim]mù,

mà giờ [F]đây được nhìn [C7]xem ánh [F]sáng.

Tôi [Bb]thấy giữa đám [F]đông người què [C7]cất bước [F]đi,

Nhờ quyền [F]phép người khách [C7]Ga-li-[F]lê.

Điệp khúc

Xin cho [C7]tôi cứ luôn [F]yêu mến Ngài [Bb]mãi [Gm]thôi!

Jê-[F]sus yêu thương [Dm]dịu dàng nhân [Gm]ái.

[C7] Tôi [F]xin mời Ngài [F7]ngự vào lòng [Bb]luôn [Bdim]mãi;

Chúa [F]tôi người khách [C7]Ga-li-[F]lê.

Câu 2

2.Lời [F]yêu thương kia [Dm]trọn đời tôi [Bb]há dám [F]quên,

mắt Chúa [Dm]nhân từ nhìn [C7]tôi trìu [F]mến.

Thấy tôi trong ô [Dm]tội mà lòng [Bb]Chúa xót [F]xa,

đã chết [Dm]thay tại đồi [G]Gô-gô-[C]tha.

Tay [Gm]Chúa có vết [D7]thương với dấu [Gm]đâm bên [Bdim]mình,

Ngài bảo [F]tôi: “Vì con [C7]ta chết [F]thế”.

Bao [Bb]thấy giữa đám [F]đông người què [C7]cất bước [F]đi,

Nhờ quyền [F]phép người khách [C7]Ga-li-[F]lê.

Điệp khúc

Xin cho [C7]tôi cứ luôn [F]yêu mến Ngài [Bb]mãi [Gm]thôi!

Jê-[F]sus yêu thương [Dm]dịu dàng nhân [Gm]ái.

[C7] Tôi [F]xin mời Ngài [F7]ngự vào lòng [Bb]luôn [Bdim]mãi;

Chúa [F]tôi người khách [C7]Ga-li-[F]lê.

Câu 3

3.Người [F]ơi hãy đến [Dm]cùng ơn cứu [Bb]rỗi chứa [F]chan;

hỡi những [Dm]tâm hồn lạc [C7]trong bão [F]tố.

Những nguy nan trong [Dm]đời từ đây [Bb]sẽ lướt [F]qua,

hỡi khách [Dm]xa từ miền [G]Ga-li-[C]lê.

[Gm]Chúa phán với [D7]tôi đi muôn [Gm]nơi rao [Bdim]truyền

về tình [F]thương Ngài cho [C7]dân các [F]nước.

Xin [Bb]thấy giữa đám [F]đông người què [C7]cất bước [F]đi,

Nhờ quyền [F]phép người khách [C7]Ga-li-[F]lê.

Điệp khúc

Xin cho [C7]tôi cứ luôn [F]yêu mến Ngài [Bb]mãi [Gm]thôi!

Jê-[F]sus yêu thương [Dm]dịu dàng nhân [Gm]ái.

[C7] Tôi [F]xin mời Ngài [F7]ngự vào lòng [Bb]luôn [Bdim]mãi;

Chúa [F]tôi người khách [C7]Ga-li-[F]lê.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập