A.A. Luther
Dịch lời của A.A. Luther

Câu 1

[F]1.Trên mỗi bước tôi đi luôn có Cha đưa đường.

[C7]Hằng ngày nâng niu dắt dìu, [F]hằng ngày Cha luôn soi lối.

Đi bất cứ nơi đâu, [A7]bao khó nguy xem [Dm]thường,

[Bb]lòng nhớ ghi nơi [F7]lời hứa: [Bb]“Chúa luôn [C7]luôn đi [F]cùng!”

Câu 2

[F]2.Đi bất cứ nơi đâu, nơi phố đông vui vầy,

[C7]hoặc làng quê xa khó nghèo, [F]hay trên cao nguyên heo hút.

Luôn có Chúa Jê-sus [A7]thêm đức tin vững [Dm]bền,

[Bb]Ngài dẫn đưa ta [F7]cùng bước [Bb]tới những [C7]nơi đang [F]cần.

Câu 3

[F]3.Theo Chúa đi muôn phương không quản xa hay gần,

[C7]được Ngài ban thêm sức lực [F]càng mạnh chân vươn đi tới,

Đi bất cứ nơi đâu [A7]gieo giống thiêng Tin [Dm]Lành,

[Bb]truyền bá danh Jê-[F7]sus đến [Bb]khắp thế [C7]gian ô [F]trần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập