A.A. Luther
Dịch lời của A.A. Luther

Câu 1

1.Trên mỗi bước tôi đi luôn có Cha đưa đường.

Hằng ngày nâng niu dắt dìu, hằng ngày Cha luôn soi lối.

Đi bất cứ nơi đâu, bao khó nguy xem thường,

lòng nhớ ghi nơi lời hứa: “Chúa luôn luôn đi cùng!”

Câu 2

2.Đi bất cứ nơi đâu, nơi phố đông vui vầy,

hoặc làng quê xa khó nghèo, hay trên cao nguyên heo hút.

Luôn có Chúa Jê-sus thêm đức tin vững bền,

Ngài dẫn đưa ta cùng bước tới những nơi đang cần.

Câu 3

3.Theo Chúa đi muôn phương không quản xa hay gần,

được Ngài ban thêm sức lực càng mạnh chân vươn đi tới,

Đi bất cứ nơi đâu gieo giống thiêng Tin Lành,

truyền bá danh Jê-sus đến khắp thế gian ô trần.

Mới truy cập