F. B. Mendelssohn, 1809-1847
Lời dịch của Anna B. Warner, 1858

Câu 1

[Eb]1.Ước ao nhìn Jê-sus,

[Fm]trong khi [Bb7]màn đen [Eb]bủa [Bb7]vây,

[Bbm]Dầy [F]đặc [C]thêm [Fm]mãi

trên [Fm]đời gang [Bb7]tấc tôi [Eb]rày;

Ước ao nhìn [Cm]Chúa,

để đức [Edim]tin [Fm]tăng [C]cường [C7]dẫy [Fm]đầy;

[Bbm]Bạc [Fm]nhược [C7]nay [Fm]hóa

tranh hùng trận [Bb7]chót ai [Eb]tày.

Câu 2

[Eb]2.Ước ao nhìn Jê-sus,

[Fm]đây Thạch [Bb7]Bàn to [Eb]lớn [Bb7]thay,

[Bbm]Nhờ [F]hồng [C]ân [Fm]Chúa

tôi [Fm]hằng đặt [Bb7]vững chơn [Eb]rày;

Sống hay là [Cm]chết,

nhứt nhứt [Edim]mưu [Fm]sâu [C]cùng [C7]kế [Fm]dầy

[Bbm]Làm [Fm]gì [C7]tôi [Fm]nếu

tôi nhìn mặt [Bb7]Chúa đêm [Eb]ngày.

Câu 3

[Eb]3.Ước ao nhìn Jê-sus,

[Fm]bao nhiêu [Bb7]hào quang [Eb]trước [Bb7]tôi,

[Bbm]Ngày [F]ngày [C]vui [Fm]ngắm,

nay [Fm]lần mờ [Bb7]tối đi [Eb]rồi;

Dẫu bao hạnh [Cm]phước

lữ thứ [Edim]tiêu [Fm]tan [C]nào [C7]tiếc [Fm]đời,

[Bbm]Vì [Fm]rằng [C7]tôi [Fm]sắp

đi về cùng [Bb7]Chúa trên [Eb]trời.

Câu 4

[Eb]4.Ước ao nhìn Jê-sus,

[Fm]đây nhu [Bb7]cầu tôi [Eb]trước [Bb7]nay,

[Bbm]Được [F]nhìn [C]xem [Fm]Chúa,

vui [Fm]mừng, mạnh [Bb7]khỏe hầu [Eb]Ngài;

Ước ao nhìn [Cm]Đấng

chết, sống, [Edim]đương [Fm]biện [C]hộ [C7]bấy [Fm]rày,

[Bbm]Từ [Fm]biệt [C7]ma [Fm]chết,

đêm trường, mừng [Bb7]rước ban [Eb]ngày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập