John R. Sweney, 1887
Dịch lờiicủa E. E. Hewitt, s.1851

Câu 1

[Ab]1.Nguyền ngày càng tường minh Jê-sus thêm,

[Eb7]Cao rao thiên ân giúp [Ab]kẻ khác nếm;

[Ab]Muốn rõ bửu huyết cứu [Fm]ta không thôi,

[Bbm]Lòng yêu khiến [Ab]Chúa chết thay [Eb7]vì [Ab]tôi.

Điệp khúc

[Ab]Biết nhiều hơn về Jê-sus,

[Eb7]Mong sao biết rõ [Ab]Jê-sus.

[Ab]Ước thấy huyết báu Jê-[Fm]sus tuôn rơi,

[Bbm]Tường minh Đấng [Ab]đã chết thay [Eb7]vì [Ab]tôi.

Câu 2

[Ab]2.Ngày ngày học nhiều về Jê-sus thôi,

[Eb7]Tôi mong am tri thánh [Ab]ý giáo hối;

[Ab]Sở dĩ thấu đáo tích [Fm]hay ai ôi,

[Bbm]Là do Giáo [Ab]sư Thánh Linh [Eb7]dạy [Ab]tôi.

Điệp khúc

[Ab]Biết nhiều hơn về Jê-sus,

[Eb7]Mong sao biết rõ [Ab]Jê-sus.

[Ab]Ước thấy huyết báu Jê-[Fm]sus tuôn rơi,

[Bbm]Tường minh Đấng [Ab]đã chết thay [Eb7]vì [Ab]tôi.

Câu 3

[Ab]3.Càng thuộc nhiều lời Jê-sus ban trao,

[Eb7]Luôn luôn thâm giao với [Ab]Vua trên cao;

[Ab]Tai nghe Jê-sus khuyên [Fm]dạy ngọt ngào,

[Bbm]Thuộc tôi mấy [Ab]câu Thánh ngôn [Eb7]diệu [Ab]sao.

Điệp khúc

[Ab]Biết nhiều hơn về Jê-sus,

[Eb7]Mong sao biết rõ [Ab]Jê-sus.

[Ab]Ước thấy huyết báu Jê-[Fm]sus tuôn rơi,

[Bbm]Tường minh Đấng [Ab]đã chết thay [Eb7]vì [Ab]tôi.

Câu 4

[Ab]4.Càng tường Jê-sus trên ngôi cao sang,

[Eb7]Vinh quang trên thiên quốc [Ab]chiếu sáng láng;

[Ab]Biết chắc nước Chúa lớn [Fm]trong nhân gian,

[Bbm]Jê-sus đến [Ab]đem kỷ nguyên [Eb7]bình [Ab]an.

Điệp khúc

[Ab]Biết nhiều hơn về Jê-sus,

[Eb7]Mong sao biết rõ [Ab]Jê-sus.

[Ab]Ước thấy huyết báu Jê-[Fm]sus tuôn rơi,

[Bbm]Tường minh Đấng [Ab]đã chết thay [Eb7]vì [Ab]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập