Câu 1

1.Lời Thánh Chúa trong vườn Ê đen,

hiệp uyên ương, cánh liền cánh.

Kết ước nên duyên, hãy hát mừng

Ơn cao quý Chúa ban luôn.

Câu 2

2.Hiện Đấng Chân Thần Ba Ngôi,

cùng cho đôi lứa hưởng phước

Kết ước đinh ninh, nghĩa đá vàng

Muôn năm vững chắc, không phai.

Câu 3

3.Dầu đá nát, chứng đạo phu thê,

tình yêu thương tốt đẹp mãi.

Khóm quế xinh tươi với gốc hoè

Rung rinh trước gió xuân vui.

Câu 4

4.Lạy Đức Chúa Cha, nầy tân nương

cùng tân lang trước mặt Chúa:

Dưới bóng oai nghi, Chúa giữ gìn

Nhân duyên thánh khiết, cao siêu.

Mới truy cập